Thiết kế web - LH:0907.116.123

Hiệp hội doanh nghiệp Logistics Việt Nam - VLA

Hiệp hội doanh nghiệp Logistics Việt Nam - VLA

Hiệp hội Doanh nghiệp Logistics Việt Nam với tiền thân là Hiệp hội Giao nhận Kho vận Việt Nam, được thành lập theo Quyết định số 5874/KTN, ngày 18/11/1993 của Văn phòng Chính phủ. Tại Quyết định số 07/QĐ-BNV, ngày 4/01/2013 của Bộ Nội vụ, Hiệp hội đã được đổi tên thành Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam, tên giao dịch tiếng Anh là Viet Nam Logistics Business Asociation (VLA). Hiện nay, Hiệp hội có trụ sở chính tại TP. Hồ Chí Minh và văn phòng đại diện ở Hà Nội và TP. Đà Nẵng.

Website: http://www.vla.com.vn

Date

23 March 2018

Tags

Dự án website
0907.116.123